Referencie

powerapps

Aplikácia, ktorú sme dodali jednému z najväčších internetových predajcov v Európe, zjednotila a zjednodušila riadenie interných procesov v jednotlivých spoločnostiach skupiny tohto predajcu. Zavedenie centrálnej aplikácie prinieslo detailnejší prehľad o realizovaných objednávkach a o čerpaní rozpočtov oddelení. Manažment zároveň získal moderný nástroj, vďaka ktorému dokáže plánovať ďalšie biznis aktivity.

PowerApps ako najvhodnejšia technológia

Zákazník už historicky využíval Microsoft Office 365, vďaka čomu bolo možné nové riešenie postaviť na platforme Microsoft PowerApps. Ako konektor na PowerApps sa v tomto prípade využila platforma Microsoft SharePoint.

Zákazník získal vďaka riešeniu tieto benefity

  • centrálny nástroj zefektívňujúci interné procesy;
  • cloudové riešenie optimalizovalo proces komunikácie spojenú s objednávaním a schvaľovaním tovarov a služieb – umožnilo schvaľovať jednotlivé žiadanky a vytvárať rozpočty rámcových objednávok, generovať a odosielať objednávky pod unikátnym číslom priamo z aplikácie bez nutnosti nadbytočné e-mailovej komunikácie;
  • detailnejší prehľad o realizovaných objednávkach;
  • prepojenie objednávok a účtovných dokladov na jednom mieste a možnosť prehľadne zobrazovať došlé účtovné dokumenty;
  • jednoduchší proces fakturácie. Vyúčtovanie faktúry a spracovanie účtovných dokladov prebieha na základe informácií z detailov faktúr a žiadaniek.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)