Referencie

HB Reavis logo

HB Reavis patrí k úspešným developerským spoločnostiam v strednej a východnej Európe. Je lídrom na slovenskom trhu, kde pôsobí od roku 1993. V súčasnosti poskytuje svoje služby aj na trhoch v Poľsku, Českej republike či Maďarsku a expanduje do Veľkej Británie a Turecka. Zastrešuje celú škálu aktivít od identifikovania investičnej príležitosti cez výber lokality, architektonický návrh až po samotnú realizáciu a následnú správu nehnuteľnosti. Naším klientom sa stala v roku 2014.

Upgrade na Microsoft Dynamics CRM 2015

Začiatok projektu: Október 2015

HB Reavis využívala na správu zákazníkov system Microsoft Dynamics CRM vo verzii 4.0, ktorá už neuspokojovala aktuálne potreby spoločnosti. Nakoľko jej však system na riadenie vzťahov so zákazníkmi od Microsoftu vyhovoval, rozhodla sa na prechod na novšiu verziu – Microsoft Dynamics CRM 2015.

Projekt sme realizovali agilným spôsobom, zaujímavosťou je nasadenie najnovšej verzie CRM systému v hybridnom scénari, on-premise inštaláciou v cloude Microsoft Azure. Pri on-premise riešení sa dá nasadiť na serveroch v cloude Microsoft Azure, preto nie je potrebná lokálna infraštruktúra.

Nasadením novej verzie mohli zamestnanci využívať nové funkcie, akými sú napr. Activity management (Outlook client), mobilná CRM aplikácia, lepšia kompatibilita s ostatným programovým vybavením (MS Office, Internet Explorerom a alternatívnymi prehliadačmi) a pod.

Intranetové riešenie

Začiatok projektu: Apríl 2014

Dĺžka projektu: 3 mesiace
Pôvodný intranet spoločnosti, ktorý využíva približne 400 zamestnancov spoločnosti, bol postavený na jednoduchom CMS riešení, ktorému však chýbalo prepojenie na ostatné interné systémy. Tým sa strácala efektívnosť celého systému. Informácie boli roztrúsené po viacerých stránkach. Spoločnosť HB Reavis Group teda hľadala riešenie na zjednotenie všetkých informácií na jednej platforme. Zároveň bolo nadmieru žiaduce, aby sa nerobili veľké zásahy do zaužívaných postupov používateľov systému.

Riešenie sme postavili na platforme Microsoft SharePoint 2010, ktorú zákazník aktuálne využíval. Ide o webovú aplikáciu dostupnú prostredníctvom internej siete HB Reavis Group.

Klient vďaka implementovanému riešeniu získal tieto benefity:

  • jednotnú prístupovú platformu, na ktorej zamestnanci spoločnosti nájdu všetky aktuálne a relevantné informácie,
  • zvýšenie efektivity ako na strane koncových používateľov intranetu, tak aj na strane samotných oddelení,
  • používateľsky príjemné, príťažlivé, intuitívne a jednoduché rozhranie intranetu,
  • začínajúci zamestnanci sa už nebudú cítiť stratení v novom prostredí, všetky metodické pokyny a informácie, týkajúce sa ich začiatkov v spoločnosti, nájdu priamo na intranete,
  • vďaka agilnému prístupu sme dosiahli stanovený rámec projektu v určenom čase, rozpočte a kvalite.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)