Referencie

Spoločnosť GAMO poskytuje IT služby a riešenia menším firmám aj náročnejším zákazníkom, ktorí vyžadujú kontinuálnu prevádzku IT systémov. GAMO pôsobí na trhu už vyše 25 rokov a vďaka bohatým skúsenostiam dodáva vysokokvalitné služby založené na najmodernejších cloudových riešeniach.

Microsoft Dynamics 365 v IT spoločnosti GAMO

Spoločnosti GAMO sme dodali nástroj, vďaka ktorému sa zlepšilo riadenie viacerých aktivít dôležitých pre biznis. K hlavným cieľom projektu patrilo posilnenie fungovania spoločnosti naprieč oddeleniami zahrňujúc obchod, ekonomiku, marketing, logistiku a realizáciu. CRM riešenie, postavené na platforme Microsoft Dynamics 365, sme implementovali agilným prístupom v úzkej spolupráci so spoločnosťou GAMO.

Prínosy nového CRM riešenia:

  • „jediné miesto pravdy“ pre obchodné oddelenie z pohľadu zákaziek a financií;
  • centralizovaný systém, ktorý umožňuje prístup k informáciám odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia;
  • online aktualizácia klientskych údajov z databázy FinStat;
  • efektívnejšie riadenie interných a obchodných procesov;
  • rozšírené funkcionality, ktoré pomáhajú zlepšiť marketingové aktivity;
  • reporty pre manažérske rozhodovanie;
  • zmena v kompetenciách a zodpovednosti v obchodnom procese naprieč zúčastnenými oddeleniami.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)