Referencie

Finančná správa logo

Finančná správa Slovenskej republiky vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Hlavným poslaním Finančnej správy SR je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR. Našim zákazníkom je od roku 2013 prostredníctvom partnerského integrátora.

Portál finančnej správy

Začiatok projektu: Január 2014

Dĺžka projektu: 9 mesiacov

Začiatkom roka 2014 vstúpila do platnosti povinnosť podávať daňové priznania pre platiteľov DPH výlučne elektronicky. Tým sa vytvorila potreba na vytvorenie samostatného portálu, ktorý by efektívne a transparentne nahradil dve dovtedy nezávislé inštitúcie.

Pre konečného zákazníka, Finančné riaditeľstvo SR sme vyvíjali portál, ktorý zlučoval dva, dovtedy samostatne existujúce portály: portál daňovej správy (drsr.sk) a portál colnej správy (colnasprava.sk).
Cieľom projektu bolo vytvoriť jednotné komunikačné rozhranie, zjednotiť riešenia voči pôvodnému stavu a uľahčiť užívanie služieb poskytovaných Finančnou správou voči externému prostrediu a to všetko presne do termínu stanoveného zákonom.

Priniesli sme nasledovné benefity:

  • Portál financnasprava.sk je prvým plnohodnotným portálom tak pre colnú, ako aj pre daňovú časť.
  • Navigácia portálu je prispôsobená požiadavkám návštevníka, čo výrazne zjednodušuje orientáciu na stránke.
  • Priniesli sme transparentnosť
  • Komunikácia daňového úradu a občana prebieha elektronicky, čím sa výrazne obmedzil osobný styk zamestnancov Finančnej správy a občanov. Týmto riešením sa zároveň šetrí čas aj peniaze daňovníkov.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)