Referencie

ČSOB logo

Československá obchodná banka (ČSOB) patrí k našim dlhodobým klientom od roku 2008. Je poprednou slovenskou bankou s vyše 50-ročnou tradíciou. Svoje služby poskytuje retailovým klientom, malým a stredným podnikateľom, korporátnym firmám a klientom privátneho bankovníctva. Okrem kompletnej ponuky bankových produktov vyniká aj vďaka uplatňovaniu bankopoistného konceptu a najmä osobným prístupom.

Implementácia Microsoft Dynamics CRM

Začiatok projektu: Marec, 2016

Dĺžka projektu: 6 mesiacov
V marci 2016 bola pre banku do ostrej prevádzky úspešne zavedená nová verzia CRM. Projekt migrácie z verzie Microsoft Dynamics CRM 2011 na verziu 2015 prebiehal 6 mesiacov. Pre banku bol dôležitý predovšetkým plynulý prechod medzi jednotlivými verziami, čo sa vďaka odbornosti a predchádzajúcim skúsenostiam našich odborníkov podarilo zabezpečiť.

Jedným z hlavných cieľov projektu bola revízia a implementácia novej funkcionality, ktorá predstavovala najväčšiu biznisovú výzvu a ktorá banke výrazne zvýši efektivitu schvaľovacieho procesu v prípade žiadostí o cenové výnimky na bankové produkty. Československá obchodná banka doposiaľ riešila žiadosti o cenové výnimky cez klasický e-mail. Vďaka novej aplikácii však budú môcť používatelia v rámci riešenia obsluhy firemných klientov zadávať všetky typy cenových výnimiek priamo v CRM a zároveň ich procesne spracovať – schváliť. Ďalším prínosom, ktorý používatelia istotne ocenia, je natívna integrácia aplikácie s programom Outlook, ktorá umožní plánovanie pracovnej agendy v známom prostredí a kontextovo prepája údaje so záznamami v CRM.

Československá obchodná banka plánuje aj ďalší rozvoj riešenia, ktoré pre banku predstavuje kľúčovú technologickú platformu pre riadenie vzťahov so svojimi klientami.

Direct Sales Insurance

Začiatok projektu: November 2011

Na mieru vytvorená webová aplikácia pre online uzatváranie zmlúv na vybrané poistné produkty, akými sú napr. cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie a poistenie domácnosti. Súčasťou projektu bol návrh samotného používateľského rozhrania, jeho testovanie a použiteľnosť na vybranej vzorke uchádzačov. Do aplikácie je integrovaný aj priamy vstup pre pracovníkov call centier s vlastným front-endovým riešením, automatizáciou transformácie zmlúv do produkčného prostredia poisťovne, ako aj platobné metódy poskytujúce možnosti platby prostredníctvom platobných kariet alebo priamo platobným tlačidlom ČSOB.

Smart banking aplikácia

Začiatok projektu: September 2011

 iPhone aplikácia komunikuje s internetovým sídlom www.csob.sk pomocou webových služieb a poskytuje používateľom základné informácie o novinkách, kurzoch, pobočkách a bankomatoch.

Aplikácia prostredníctvom technologie GSM podporuje rýchlu navigáciu k pobočke alebo bankomatu s možnosťou zobrazenia dostupnosti danej pobočky alebo bankomatu. Klientov ČSOB Banky tiež poteší jednoduchá kalkulačka určená na prepočet jednotlivých kurzových mien.

Súčasťou aplikácie sú úverové a sporiace kalkulačky, ktoré umožňujú jednoduché modelovanie výšky splátky alebo vypočítať výšku našetrených prostriedkov pri jednorazovom alebo pravidelnom vklade.

Aplikáciu je veľmi dobre použiteľná i na zariadeniach iPad. Nájdete ju na adrese http://itunes.apple.com/sk/app/CSOBsmartbanking.

Internetová prezentácia banky

Nový moderný vizuál bol navrhnutý v súlade s korporátnym dizajnom celej finančnej skupiny. Internetová stránka slúži ako zdroj informácií a údajov pre klientov a partnerov banky.
Je tematicky rozdelená do štyroch celkov – Ľudia, Firmy, Private banking a Finančná skupina. Súčasťou stránky sú aj internetové prezentácie dcérskych spoločností ČSOB finančnej skupiny. Internetová stránka je postavená na redakčnom systéme CMS Arnia. Stránku spravuje niekoľko desiatok redaktorov s rôznymi úrovňami oprávnení. Riešenie sa nachádza na adrese www.csob.sk.

CRM aplikácia podporuje dlhodobú víziu banky

Naša spoločnosť dodala v roku 2020 ČSOB Banke CRM aplikáciu postavenú na platforme Microsoft Dynamics 365, ktorá zhmotnila digitálnu stratégiu banky. Cieľom aplikácie je poskytnúť všetkým používateľom – od pobočiek cez call centrum, firemné bankovníctvo až po back office – jednotný a moderný front-end nástroj na manažment klientov, potenciálnych klientov a činností s tým súvisiacimi. CRM aplikáciu využívajú pri svojej každodennej práci stovky zamestnancov. Predpokladaný celkový počet používateľov v horizonte 5 rokov sa vyšplhá až vyše 2 000. Digitálna transformácia ČSOB nekončí spustením tejto aplikácie. Ide o kontinuálny strategický projekt, ktorý pokračuje naprieč celou skupinou.

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)