Referencie

Allianz Business Services logo

Allianz Business Services pôsobí v oblasti finančného účtovníctva a IT služieb pre jednotlivé zastúpenia spoločnosti Allianz vrámci 8 krajín strednej a východnej Európy. Na Slovensku je spoločnosť etablovaná od roku 2006. Jej vlastníkom je spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa. Patrí do skupiny Allianz Group, ktorá je jednou z najväčších finančných inštitúcií, zaoberajúcich sa ponukou poistenia, riadením fondov a bankovými službami vo viac ako 70 krajinách sveta. Klientom našej spoločnosti je od roku 2009.

Time Tracking systém

Začiatok projektu: Máj 2011

Time Tracking systém je rozšírením už implementovaného Help Desk systému, ktorého výraznou pridanou hodnotou je meranie a manažovanie času riešenia jednotlivých požiadaviek a incidentov. Zákazník tak získal sofistikovaný nástroj na vyhodnocovanie efektívnosti času jednotlivých riešiteľov a získal tak podklady pre manažérske rozhodnutia.

HelpDesk systém

Začiatok projektu: December 2008

Pred zahájením projektu pre implementáciu centrálneho HelpDesk systému sa v spoločnosti Allianz Business Services používalo niekoľko heterogénnych systémov na zber klientských požiadaviek. Tieto však neboli užívateľsky prívetivé a množstvo požiadaviek bolo zasielaných na centrálny email, odkiaľ boli manuálne priradzované osobám kompetentným za ich vyriešenie. Nami realizované riešenie zásadným spôsobom zmenilo kvalitu a systém práce pracovníkov HelpDesku a umožnilo vyriešiť väčšie množstvo servisných incidentov za výrazne kratší čas.

Ocenenia: Microsoft Industry Awards 2009

  • Microsoft Idustry Award 2009 Winner – najinovatívnejší prístup využitia Microsoft Dynamics CRM v praxi
Stiahnite si prípadovú štúdiu (pdf)